+31 (0)6 167 728 36
Inloggen

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Koert Hendriks – stress de baas hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens
Koert Hendriks – stress de baas bewaart persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

Koert Hendriks – stress de baas kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Wij stellen gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking. Maakt u gebruik van het contactformulier of aanmeldformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht. Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen.

Persoonsgegevens die worden verkregen via de website worden gebruikt om vragen te beantwoorden van personen die deze stellen via de verschillende mogelijkheden die die site biedt.

Door akkoord te gaan met de betaling van uw product naar keuze geeft u ons toestemming om uw naam en mailadres te gebruiken voor het aanmaken van een account in onze online leeromgeving.

Verspreiding van uw persoonsgegevens
De informatie met persoonsgegevens wordt vanaf de website doorgestuurd naar een medewerker van Koert Hendriks – stress de baas.

Koert Hendriks – stress de baas zal op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens verkregen via de website www.koerthendriks.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen e-mails alleen met medewerkers van Koert Hendriks – stress de baas als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met een van onze e-coaches of samenwerkingspartners).

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Koert Hendriks – stress de baas doet er alles aan om haar website te beveiligen tegen misbruik. Onze website is beveiligd via HTTPS. Zo maakt Koert Hendriks – stress de baas tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.
Wij doen niet aan dossiervorming daar cursisten hun eigen dossier beheren.

Verandering in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2020

Contact
Als je een vraag of verzoek hebt, neem dan contact op met Koert Hendriks – stress de baas via 06 16772836 of info@koerthendriks.nl

Cookies
De website van Koert Hendriks – stress de baas bevat ‘cookies’. Een cookie is een klein digitaal bestandje dat de webbrowser tijdens het bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt aangemaakt of aangepast. Cookies zijn niet schadelijk en worden door veel websites gebruikt. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te bewaren of statistische informatie te verzamelen.
Koert Hendriks – stress de baas maakt op de website gebruik van:

– Analytische cookies van Google Analytics die het gebruik van onze website meten
– Tracking cookies om de effectiviteit van Google Adwords en Facebook Advertenties te meten

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste internetbrowsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Kijk op de website van uw browser-leverancier om uit te vinden hoe u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.

Google Analytics
Koert Hendriks – stress de baas maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een programma van Google waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Zo kunnen we onder meer bijhouden hoeveel bezoekers er op onze website komen, met welke browser onze website het meest wordt geraadpleegd en wat de meest bezochte pagina’s zijn. Met het uiteindelijke doel om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Koert Hendriks – stress de baas heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt. Koert Hendriks – stress de baas deelt geen gegevens met Google. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Google mag informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Koert Hendriks – stress de baas gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

 

Pluvo

Koert Hendriks – stress de baas heeft een verwerkersovereenkomst met Pluvo. Pluvo is een online leeromgeving waarin cursisten online kunnen leren. Met Pluvo is het volgende afgesproken:
Verwerkingsverantwoordelijke is werkzaam op het gebied van trainingen/opleidingen en maakt in dat kader gebruik van Verwerker; ● Verwerker levert aan Verwerkingsverantwoordelijke de Dienst zoals omschreven in de Overeenkomst, en verwerkt in die hoedanigheid (bijzondere) persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke; ● Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) aan te merken; ● Verwerker is ten aanzien van het voor Verwerkingsverantwoordelijke opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken; ● Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, derde lid van de AVG – in de onderhavige Verwerkersovereenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de (verwerking van persoonsgegevens in het kader van) genoemde activiteiten voor en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.