+31 (0)6 167 728 36
Inloggen
14 dec 2023

Waarom preventief investeren in stressmanagement, persoonlijk leiderschap en veerkracht belangrijk is voor professionals in de sector zorg en welzijn

In de zorgsector wordt het toenemende verzuim onder professionals een groeiende uitdaging. Dat ervaren wij niet alleen zo, de cijfers laten dat ook zien. Het is van groot belang dat we proactief investeren in stressmanagement, persoonlijk leiderschap en veerkracht om deze trend om te buigen. Bij deze investering maken wij gebruik van de CSR-methode (Chronisch Stress Reversal) en ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Waarom Preventief Investeren?

  1. Duurzaam stressmanagement: De CSR-methode richt zich op het omkeren van chronische stress. In plaats van enkel symptomen te behandelen, werkt deze methode aan de bron van stress, waardoor zorgprofessionals beter kunnen omgaan met de dagelijkse druk en belasting. Een preventieve benadering biedt handvatten om stress te herkennen en te verminderen voordat het zich tot langdurig verzuim ontwikkelt.
  2. Persoonlijk Leiderschap en Veerkracht: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bevordert psychologische flexibiliteit en persoonlijk leiderschap. Zorgprofessionals leren zich bewust te zijn van hun gedachten en emoties, deze te accepteren en zich te richten op waarden-gedreven acties. Hierdoor ontstaat veerkracht, essentieel in een veeleisende werkomgeving zoals de zorg.

Voordelen van Preventieve Investeringen:

  1. Minder (langdurig) verzuim: Door proactief stressmanagement te implementeren, verminderen we de kans op langdurig verzuim. De CSR-methode helpt om de stresscyclus te doorbreken, waardoor professionals gezonder en veerkrachtiger blijven.
  2. Meer tevredenheid:ACT bevordert persoonlijk leiderschap, wat op zijn beurt de jobtevredenheid verhoogt. Professionals leren om effectiever met uitdagingen om te gaan en hun werk in lijn te brengen met persoonlijke waarden.
  3. Meer kwaliteit: Zorgprofessionals die beschikken over stressmanagementvaardigheden en veerkracht leveren hoogwaardige zorg. Dit komt de patiëntenzorg en de algehele kwaliteit van de zorg ten goede.

Andere voordelen zijn: Meer (werk)geluk, minder verloop van personeel, sterk werkgeverschap én zelfbewuste en onderlegde professionals die in staat zijn tot zelfzorg en grenzen aangeven indien nodig.

Het investeren in stressmanagement, persoonlijk leiderschap en veerkracht met behulp van de CSR-methode en ACT is niet alleen een reactie op verzuim, maar kan juist ook een proactieve strategie om het welzijn van zorgprofessionals te waarborgen. Door deze methoden te integreren, geven we professionals de tools om veerkrachtig te blijven te midden van de uitdagende dynamiek van de zorgsector. Een gezonde zorgprofessional draagt bij aan een gezondere zorgomgeving.

MEER WETEN?

< Terug naar overzicht