+31 (0)6 167 728 36
Inloggen

Behoud of vergroot je mentale gezondheid

Wat is mentale veerkracht en waarom is het belangrijk?
Mentale veerkracht is het vermogen om de mentale gezondheid te behouden of te herwinnen, in het bijzonder in moeilijke omstandigheden. Het is belangrijk mentaal veerkrachtig te zijn en blijven zodat:

 • jij je niet snel van de wijs laat brengen
 • jij de balans goed weet te bewaren
 • jij je goed voelt
 • jij het vermogen hebt terug te veren na tegenslagen
 • jij goed kunt omgaan met stress

Waarom is mentale veerkracht belangrijk binnen een bedrijf?
Mentaal veerkrachtige werknemers zijn belangrijk voor ieder bedrijf. Het zorgt ervoor dat:

 • (langdurig) verzuim voorkomen kan worden
 • werknemers slimmer met stress omgaan
 • werknemers gelukkiger zijn
 • hoge kosten bespaard blijven
 • tegenslagen beter kunnen verwerken

Voor wie is de training?
Deze training is geschikt voor iedereen. Iedereen die aan mentale gezondheid wil werken, wil groeien als persoon én als professional en iedereen die stress de baas wil blijven.
Deze training is uitermate geschikt voor bedrijven die willen investeren in preventie en liever voorkomen dan genezen. Bedrijven die het belang van mentaal veerkrachtige werknemers inzien en dat in de praktijk willen invoeren.

Hoe zit de training eruit?

 • 8 dagdelen met 1 of 2 weken interval.
 • minimaal 1 persoon en maximaal 6 personen. De training kan
 • Zowel online als op locatie

De training is gebaseerd op ACT, acceptance & commitment therapy.
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in een waarde geleid leven (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

 • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
 • Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
 • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
 • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
 • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van mentale veerkracht.  ACT is een ervaringsgerichte therapie waarbij veel gebruik wordt gemaakt van metaforen en oefeningen.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT uitermate effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

 

Meer weten? Vul onderstaande formulier in of bel met 06-16772836